Cán bộ quản lý và đội ngũ nhân sự công ty là những người có trình độ chuyên môn, có tâm huyết và quyết tâm phát triển nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần kỉ luật cao. Đội ngũ cán bộ quản lý bản lĩnh vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có năng lực tổ chức tốt. Đội ngũ chuyên gia trong các các lĩnh vực có kinh nghiệm công tác, khả năng tư duy logic và phán đán nhanh nhạy, phân tích giải quyết vấn đề hiệu quả. Tất cả các thành viên đã tập hợp thành một đội ngũ mạnh cùng chung mục tiêu là sự phát triển cung của công ty.