TẦM NHÌN
“Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về sản phẩm phục vụ cho sức khỏe , phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của cuộc sống con người“
——————————
SỨ MỆNH
“Essna cam kết mang đến cho cộng đồng các sản phẩm chất lượng, dịch vụ hàng đầu bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội”
—————————–

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
“ESSNA mong muốn xây dựng doanh nghiệp là 1 đơn vị vững mạnh, uy tín, chấp hành pháp luật, đem lại lợi ích cho người lao động, cho cộng đồng, phục vụ đất nước”
———————————