lĩnh vực vui chơi giải trí

Thiết kế, sản xuất và thi công Công viên nước di động, trò chơi vận động trên mặt nước

Thiết kế Khu vui chơi trong nhà

Thiết kế, sản xuất và thi công Khu vui chơi giải trí thiếu nhi trong nhà và ngoài trời

Sản xuất và thi công các sản phẩm bằng hơi như nhà hơi, rối hơi, cổng hơi

Sản xuất và thi công các sản phẩm bằng hơi như nhà hơi, rối hơi, cổng hơi

Sàn phun nước

Sản xuất và thi công sàn phun nước phục vụ khu vui chơi.

Sản xuất thi công dù - mái che

Sản xuất và thi công dù, mái che

Sản xuất và Thi công trò chơi vận động trên mặt nước

Sản xuất và Thi công trò chơi vận động trên mặt nước