Nhân ngày thương binh liệt sỉ 27 tháng 7 năm 2019 Cán bộ công nhân viên Essna đã đến thăm và tặng quà cho thương bệnh binh, người có công tại Trung tâm điều dưỡng Thương Binh và Người có công Long Đất toạ lạc ở Thị trấn Long Hải huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Cán bộ công nhân viên Essna thăm và tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất
Cán bộ công nhân viên Essna thăm và tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất
Cán bộ công nhân viên Essna thăm và tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất
Cán bộ công nhân viên Essna thăm và tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất
Cán bộ công nhân viên Essna thăm và tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất
Cán bộ công nhân viên Essna thăm và tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất
Cán bộ công nhân viên Essna thăm và tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất
Cán bộ công nhân viên Essna thăm và tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất
Cán bộ công nhân viên Essna thăm và tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất
Cán bộ công nhân viên Essna thăm và tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất