Nhân mùa tựu trường, Cán bộ công nhân viên Essna đã tới thăm tặng quà và tập sách cho các em tại mái ấm Bình Hưng – huyện Bình Chánh.

Essna thăm và tặng quà tiếp sức đến trường cho các em tại Mái Ấm Bình Hưng - Bình Chánh
Essna thăm và tặng quà tiếp sức đến trường cho các em tại Mái Ấm Bình Hưng – Bình Chánh
Essna thăm và tặng quà tiếp sức đến trường cho các em tại Mái Ấm Bình Hưng - Bình Chánh
Essna thăm và tặng quà tiếp sức đến trường cho các em tại Mái Ấm Bình Hưng – Bình Chánh
Essna thăm và tặng quà tiếp sức đến trường cho các em tại Mái Ấm Bình Hưng - Bình Chánh
Essna thăm và tặng quà tiếp sức đến trường cho các em tại Mái Ấm Bình Hưng – Bình Chánh
Essna thăm và tặng quà tiếp sức đến trường cho các em tại Mái Ấm Bình Hưng - Bình Chánh
Essna thăm và tặng quà tiếp sức đến trường cho các em tại Mái Ấm Bình Hưng – Bình Chánh
Essna thăm và tặng quà tiếp sức đến trường cho các em tại Mái Ấm Bình Hưng - Bình Chánh
Essna thăm và tặng quà tiếp sức đến trường cho các em tại Mái Ấm Bình Hưng – Bình Chánh