Ngày 1/6/2016,  cán bộ nhân viên hồ bơi di động SWANA đã tham gia chương trình từ thiện xã hội tại Mái Ấm Thiện Duyên – tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh.

HỒ BƠI DI ĐỘNG SWANA TỔ CHỨC THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO MÁI ẤM THIỆN DUYÊN
HỒ BƠI DI ĐỘNG SWANA TỔ CHỨC THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO MÁI ẤM THIỆN DUYÊN

Mái ấm Thiện Duyên hiện là nơi cưu mang cho 125 cháu là những em bị bại não, mồ côi, Đoàn cán bộ nhân viên công ty đã đến thăm và tặng quà bao gồm quần áo, sữa, tả v.v.. trị giá 100 triệu đồng cho mái ấm. Đây là phần kinh phí mà công ty và tập thể cán bộ nhân viên hồ bơi di động SWANA đã tham gia đóng góp.

HỒ BƠI DI ĐỘNG SWANA TỔ CHỨC THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO MÁI ẤM THIỆN DUYÊN
HỒ BƠI DI ĐỘNG SWANA TỔ CHỨC THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO MÁI ẤM THIỆN DUYÊN

Hoạt động từ thiện xã hội đã trở thành hoạt động thường xuyên của công ty hàng năm, thu hút đông đảo CBNV công ty tham gia hưởng ứng.

HỒ BƠI DI ĐỘNG SWANA TỔ CHỨC THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO MÁI ẤM THIỆN DUYÊN
HỒ BƠI DI ĐỘNG SWANA TỔ CHỨC THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO MÁI ẤM THIỆN DUYÊN
HỒ BƠI DI ĐỘNG SWANA TỔ CHỨC THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO MÁI ẤM THIỆN DUYÊN
HỒ BƠI DI ĐỘNG SWANA TỔ CHỨC THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO MÁI ẤM THIỆN DUYÊN